Jaromír Kejšar, ročník 45, narozen v Milenovicích (kde rodina Kejšarů žije již více než 300 let), bytem Milenovice.

Vzdělání: ÚŠL, LMŠ a SLTŠ.

Vdovec, po druhé ženatý. Bez politické příslušnosti.

Zaměstnání: lesník, provozní inspektor, samostatný projektant, revírník, nyní důchodce. 

Záliby: lesnictví, myslivost, včelařství, muzika (kapelník).

Pokud budu zvolen, mojí snahou bude prosazovat, aby poplatky a odvody městu byly úměrné potřebám města a možnostem občanů. Do vesnic vrátit osadní výbory, aby lidé v těchto vesnicích měli právo a možnost prosazovat, co v místě potřebují, protože v osadách žije cca 20% občanů, tj. skoro 1000 lidí. Dále aby městská policie, technické služby a další instituce konaly tak, pro co byly zřízeny.

Přál bych si, aby občané města Protivín zvážili odpovědně, koho budou volit, aby v zastupitelstvu byli lidé charakterní, se zdravým rozumem a ctili slib, který budou skládat při nástupu do své funkce.