Martin pracuje jako všeobecný účetní na OSVČ.

Proč kandiduje?

„Pro kandidování jsem se rozhodl po několika letech, kdy jsem sledoval postupné zhoršování transparentnosti financování, způsobu zadávání a průběhu veřejných zakázek, resp. komplexního hospodaření města. Můj osobní cíl, je změna způsobu zadávání zakázek, která bude otevřená více než jen „pár vyvoleným společnostem“ a revizi hospodaření s našimi prostředky ve prospěch našeho města.“