Milan vystudoval střední zemědělskou školu v Písku. Už deset let je soukromým zemědělcem. V Protivíně se narodil a celý život v něm i žije.

Předtím pracoval v různých obchodních a manažerských pozicích a získal mnoho cenných vyjednávacích, komunikačních a řídících zkušeností.

Nejvíce ho však naplňuje práce v zemědělství. Ví moc dobře, že o pole se musí pečovat s láskou a za jakéhokoliv počasí, aby ono na oplátku člověku dalo svoje plodiny.

Stejně pečlivě jako o svá pole, chce Milan pečovat i o Protivín.

Proč kandiduje?

Protože už se nemohl dál dívat na to, co se s Protivínem děje a rozhodl se, že se to pokusí společně s dalšími lidmi zastavit a změnit k lepšímu.