Všichni chceme žít v bezpečném městě. Nikdo nechce, aby ho obtěžovali opilci, když

jde na poštu, do bankomatu, když jdou maminky s dětmi do parku apod. Nechceme, aby nám vandalové ničili společný obecní majetek a když už někdo nějaký vandalismus způsobí, musí za to nést následky a vzniklou škodu vždy uhradit. 

Obecní policajt musí budit respekt a být vidět. Městská policie v Protivíně musí mít 6 – 7 členů, tak aby mohla fungovat 24 hodin denně. Po vzoru jiných měst chceme v Protivíně zavést moderní kamerový systém, který bude jako prevence vandalismu a případné trestné činnosti. Vyplatí se nám, protože prevence vždy nakonec stojí méně než represe

Říkáme ale jasně, že za chyby se platí a není možné, aby opravy poničeného nebo znečištěného majetku platila obec z peněz nás všech. Kamery jsou běžné ve spoustě měst a je to jen o nastavení pravidel, aby systém fungoval tak, aby neohrožoval naše soukromí.

Jsme si vědomi, že posílení policie a kamerový systém zatíží rozpočet města, ale v této věci nechceme dělat kompromis. Lidé se tu musí cítit bezpečně a považujeme to za primární úkol obce.

Z výzkumu, ve kterém jsme se ptali na problematické oblasti, vyplynuly další úkoly. 

Radar je třeba v obci Krč na hlavní silničním průtahu okolo školy a školky. Tato silnice je krajská, musíme spolu s krajem hledat řešení, jak tam bezpečnost zvýšit  – a to buď automatickým úsekovým měřením rychlosti nebo nebo ostrůvkem uprostřed vozovky a vybudování přechodu pro chodce. 

Rizikovým místem je i ulice Krčská, kdy jen málokdo při vjezdu do Protivína směrem k železniční trati dodržuje 50 km/hod. Sami občané budou mít možnost se aktivně zapojit do tipů, kde a jak případnou bezpečnost zvýšit.