Před námi už je jen město Frýdlant

Když se náhodou otevře diskuze na zastupitelstvu města jako např. na zasedání 17.12. 2020 dozvíme se tam z úst pana starosty, že má město svůj vodohospodářský majetek ve špatném stavu a musí do něho hodně investovat.  Kam tedy všechny ty vybrané prostředky za vodné a stočné celé ty roky šly a proč se neinvestovaly? Kdo tedy může za špatný stav našeho vodohospodářského majetku? Pan starosta nám starostuje 20 let. Proč tedy za těch 20 let do vodohospodářského majetku neinvestoval ? A pokud se investovalo, pak za těch 20 let musí být vodohospodářský  majetek v celém městě „jako nový“. My nebudeme jako současní zastupitelé, kteří mlčky, až na světlé výjimky, klidně bez jediného dotazu zvednou ruku pro další zdražování vody a nikdo se Vás občanů nezastane. My mlčet nebudeme, naopak budeme konat a zastaneme se Vás. 

Společnost ČEVAK tvrdí:„…Jedním z klíčových parametrů provozovatelské smlouvy je stanovení ceny pro vodné a stočné. Tuto pravomoc má plně v rukou vlastník, tedy Město Protivín. Ceny pro vodné a stočné jsou každoročně schvalovány zastupitelstvem Města Protivín. Naše společnost sestaví závaznou kalkulaci ceny pro vodné a stočné na příslušný rok, kde jsou zahrnuty:

– provozní náklady spojené s provozováním vodohospodářského majetku, jedná se například o mzdové náklady na obsluhu vodárenských zařízení, náklady na opravy zařízení, náklady na elektrickou energii, náklady na nákup upravené pitné vody z páteřního dálkového řadu, náklady na nakupované služby apod. 

– nájemné infrastrukturního majetku – tato částka je příjmem vlastníka tedy Města Protivín a primárně slouží jako zdroj k obnově zařízení

– přiměřený zisk ČEVAKU, který je výrazně regulován ze strany Ministerstva financí ČR

Tato kalkulace je následně projednávána s vlastníkem a poté schválena zastupitelstvem města.“

Ano, tím zastupitelstvem, které se na nic neptá, po ničem nepátrá a tiše kalkulaci schválí a přistoupí na „diktát“ firmy ČEVAK a vodu nám všem tím každý rok zdraží. 

Pamatujete si ještě na společnost Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s. ? Její akcie vlastnila města Jihočeského kraje a byla to právě ODS, která organizovala prodej jejich akcií rakouské firmě Energie a.g.. To byla samozřejmě strategická chyba. 

Náš plán, jak Vám občanům vodu zlevnit je následující. Vstoupit do jednání se společností ČEVAK a.s. a podrobně prozkoumat jimi zpracovávanou cenovou kalkulaci, zjistit kde a proč jsou vysoké náklady na provoz městského majetku. Je provoz ČOV drahý z důvodu, že máme ve městě nějakého velkého znečišťovatele odpadních vod? Pokud ano, musí si své zvýšené náklady hradit on sám a nemohou to za něho dotovat všichni občané. 

Nebude-li jednání se společností ČEVAK úspěšné a nenajdeme-li s ní řešení, jak vodu v Protivíně zlevnit, pustíme se do přípravy projektu, jak od společnosti ČEVAK a.s. odejít a provozovat si své řady sami pomocí městské vodárenské společnosti. Ne, není to utopie a kdo to říká, tak Vám vědomě neříká pravdu. 

Napříč ČR se jasně ukazuje, že nejlevnější vodné a stočné mají ta města, kde se jim o řady stará jejich vlastní společnost. Ano, je to logické, vybrané peníze totiž nekončí u zahraničních akcionářů, ale zůstávají pořád ve městě. Dokážeme si představit založení společnosti něco jako PROVAK (Protivínské vodovody a kanalizace), prostě připravíme plán a možnosti a necháme Vás občany rozhodnout, jakou cestou máme jít. Nebudeme dělat nic proti Vaší vůli a necháme Vás rozhodnout třeba v obecním referendu. 

Myslete na prohlášení současného starosty na zastupitelstvu města z 9.6. 2022:

 „Voda levnější nebude!“  

Se současným starostou a současnými zastupiteli opravdu voda levnější nebude. My Vám předkládáme Plán pro Protivín a Plán pro levnější vodu. Volba, je jen na Vás – rozhodněte ve volbách. 

zdroj